ఆంగ్లము అహంకారం - Bruyat

ఆంగ్లము – అహంకారం
ఒక కుటుంబం మహాస్వామి దర్శనానికి వెళ్తూ వారితో పాటుగా అమెరికా లో నివసిస్తున్న వారి స్నేహితుని కుటుంబాన్ని కూడా తీసుకువచ్చారు. కాని ఆ స్నేహితునికి మన ధర్మము సంస్కృతి సంప్రదాయాల మీదా ముఖ్యంగా కాషాయధారులైన సన్యాసుల మీద అంత మంచి అభిప్రాయం ఉండేది కాదు. కాని తన స్నేహితును బలవంతం పైన మహాస్వామి దర్శనానికి వచ్చాడు. కాని అతను మహాస్వామి వారిని ఒక సాధారణ మతవాది గా, నిరక్షరాస్యుడు గా తలచాడు. ఈ ప్రవాస భారతీయునికి మహాస్వామి పై అసలు గౌరవం లేదు. అంతే కాకుండా అహంకారంతో ప్రవాసీయుడిననే పొగరుతో ‘ఆయనకు ఏమి తెలుసు?’, ‘ఆయనకు ఆంగ్లము ఏం వచ్చు?’ అని శ్రీమఠం లో అంటున్నడు.
ఆ రోజు మఠం లొ భక్తుల రద్దీ ఎక్కవగా ఉండటం వల్ల వీరు స్వామి వారికి చలా దూరంగా ఉన్నారు. వీరు వరుసలో నిలబడి ఉండటం మహాస్వామి గమనించి వారి కృపాకటాక్ష వీక్షణములను వీరిపై ప్రసరించటం వీళ్ళని మహాస్వామి పిలవటం వారు సకుటుంబ సమేతంగా స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్లటం క్షణాల్లో జరిగిపోయింది. వీళ్లతో పాటు వారికూడా వచ్చిన ఆయన స్నేహితుడు కూడా మహాస్వామి ముందుకు వచ్చాడు.

మహాస్వామి వారు ఆ వచ్చినవారు వారి యోగక్షేమాలు కుటుంబం గురించి అడిగి తెలుసుకొని వారితో వచ్చిన ఆ ప్రవాసీయుడిని వివరములు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తరువాత అతనిని “నీవు భారతదేశంలోనే పుట్టి పెరిగావు నీకు తమిళం వచ్చు; నీ భార్య కూడా ఇక్కడే పుట్టినది కాబట్టి ఆమె మాతృభాష కూడా తమిళమే అయిఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇద్దరు మీరు ఇద్దరు మాట్లాదితే తమిళం లోనే మాట్లాడుకుంటారు కదా?” అని అడిగారు. దానికి అతడు మేము ఎప్పుడూ ఆగ్లంలోనే మాట్లాడుకుంటాము. తమిళంలో” ఎప్పుడూ మాట్లాడము కాబట్టి మా పిల్లలు కూడా ఆగ్లంలోనే మాట్లాడుకుంటారు” అని అన్నాడు.
అందుకు మహాస్వామి వారు “ఓహో అలాగా! మనం మాట్లాడే ముందు ఆలోచన మన మెదడులో మొదలై అది వాక్కు రూపంగా నోటి నుండి బయటకు వస్తుంది కదా! మరి ఈ ప్రక్రియ అంతా అగ్లంలో జరుగుతుందా? తమిళంలోనా?” అని అడిగారు. అతను వారికి సమాధానంగా “అది కూడా అంగ్లంలోనే” అన్నడు.
కొద్దిసేపటి తరువాత ఒక ముసలావిడ మహాస్వామి దర్శనానికి వచ్చింది. అప్పుడు మహాస్వామి వారి అతన్ని చూసి “ఈమె చాలా బీదరాలు. కాని ఒకప్పుడు బాగా సంపన్న కుటుంబము. అశాశ్వతమైన ఈ సంపద అంతా పోయినా మఠం పై ఆచార్యుల పై నా పై ఆమె భక్తి ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు. నాకు ఇప్పుడు చెప్పు ‘ఎంత కష్టం వచ్చినా ఈమె మొక్కవోని భక్తిని విశ్వాసాన్నికూడా తగ్గించలేని’ ఈ స్థితిని ఆంగ్లంలో ఏ పదంతో సూచిస్తారు?”

అతను కొంత గందరగోళంలో పడి అలా ఆలోచిస్తూనే ఉండిపోయాడు. అలా ఆలోచించి ఆలోచించి చివరికి తనకు తెలియదు అన్నాడు. స్వామి వారు మందహాసము చేసి “కావలసినంత సమయము తీసుకొని బదులివ్వమనారు”. చాలాసేపు అలోచించిన తరువాత కూడా అతను ఏమి చెప్పలేకపోతే మహాస్వామి వారు “నేను ఒక పదం చెప్తాను అది సరియో కాదో సరిచూసుకొనుము అని అది ‘ఎక్విపోయిస్డ్ (EQUIPOISED)’ అని అన్నారు.

అతను కన్నుల నీరు కారుస్తూ తన అహంకారాన్ని పారద్రోలినందుకు మహాస్వామికి ప్రణిపాతం చేసి వారి పాదాలపై పడి ఆశీస్సులు అందుకున్నాడు.

Post a Comment

0 Comments