పరిపుర్నవిదేయత


అఖండమైన  ఉత్సాహం, అపరితమైన ధైర్యం, అప్రహతిహతమైన శక్తి.. అన్నిటినీ మించి  పరిపుర్నవిదేయత -ఈ లక్షణాలే ఒక వ్యక్తిని గాని, ఒక దేశాన్ని గాని పునరుజ్జేవింపచేయగలవు
-- స్వామివివేకానంద

Post a Comment

1 Comments

  1. Merkur 15c Safety Razor - Barber Pole - Deccasino
    Merkur 15C Safety Razor - 토토 Merkur - 15C herzamanindir.com/ for Barber Pole https://deccasino.com/review/merit-casino/ is febcasino the https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ perfect introduction to the Merkur Safety Razor.

    ReplyDelete